Search :
TM8
  • หน้ายางออกแบบให้กว้างเพิ่มพื้นที่ในการเกาะถนน เพื่อควบคุมการหยุดรถได้ดี
  • ขอบยางออกแบบโค้งตามรูปของวงล้อ
    เพิ่มความกระชับของการขึ้นขอบล้อ...