Search :
NR89
 • ลายดอกยางใหม่ "ลายสายฟ้า" ออกแบบให้มีลักษณะโฉบเฉี่ยว และทันสมัย
 • ออกแบบสำหรับรถจักรยานต์ออร์โตเมติก
  ขนาด 14 นิ้ว ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจบัน Honda-Click...
NF67
 • ขับขี่สมดุลย์ทั้่งยางหน้าและยางหลัง ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ออร์โตเมติก
 • ลายดอกยางถูกออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียว ทำให้มีสมรรถนะในการเกาะถนนดีเยี่ยม...
NF59
 • ขับขี่สมดุลย์ทั้งยางหน้าและยางหลัง ใช้สำหรับรถออโตเมติก
 • ลายดอกยางเป็นลักษณะ Uni-Direction เกาะถนนและมีสมรรถนะดีเยี่ยม...
SS-560F
 • ลายดอกยาง low negative ratio ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส เสริมสมรรถนะการเกาะถนนยิ่งขึ้น
 • ลายดอกยาง ทิศทางเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มที่...
SS-530F
 • ยางที่เหมาะกับรถสกูตเตอร์
 • ได้รับการยอมรับให้ประกอบกับรถจักรยานยนต์รุ่น Honda SH125/150...
SS-540R
 • มีความสมดุลย์ในการขับขี่เมื่อใช้คู่กันทั้งยางหน้าและยางหลัง
 • ลายดอกยาง ทิศทางเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มที่...