Search :
VE-35F
 • เป็นยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนวิบากโดยเฉพาะ
 • ผลิตขึ้นมาสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ โดยเลือกใช้ VE-35F สำหรับยางหน้า และ VE-33...
iX-05H [FRONT]
 • ยางรถจักรยานยนต์วิบากรุ่นใหม่
 • สมรรถนะโดดเด่นบนพื้นสนามแข่งที่ค่อนข้างแข็ง
  จนถึงธรรมดา...
iX-KIDS [FRONT]
 • ยางรถจักรยานยนต์วิบากสำหรับ Mini-Motocross โดยเฉพาะ
 • ลายดอกยางสวยทันสมัย เหมาะสำหรับยางวิบากทุกรุ่น ขนาดตั้งแต่ 50-80 ซีซี...
MOA
 • เป็นสุดยอดยางโมโตครอสขนาดเล็ก
 • ลายดอกยางมีลักษณะลายบล็อกที่สมดุลย์
  เหมาะสำหรับการขับแข่งในสนามแข่ง Soft-Medium Terrain...
VE-33
 • เป็นยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนวิบากโดยเฉพาะ
 • ผลิตขึ้นมาสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ โดยเลือกใช้ VE-35F สำหรับยางหน้า และ VE-33...
iX-05H [REAR]
 • ยางรถจักรยานยนต์วิบากรุ่นใหม่
 • สมรรถนะโดดเด่นบนพื้นสนามแข่งที่ค่อนข้างแข็ง
  จนถึงธรรมดา...