ใบสมัครงาน

บาท/เดือน

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลติดต่อ

ประวัติการศึกษา

ตั้งแต่ปี ถึงปี ชื่อสถานศึกษา สาขา เกรด
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ประวัติการทำงาน

ตั้งแต่ปี ถึงปี ชื่อบริษัท ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3

ความสามารถพิเศษ