ข้อมูลหลักทรัพย์ >
เงินปันผลจ่าย

วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
08/02/22 - 09/02/22 28/02/22 เงินปันผล 0.8845 บาท 01/10/20-30/09/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/02/21 - 09/02/21 25/02/21 เงินปันผล 0.5699 บาท 01/10/19-30/09/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/02/20 - 07/02/20 28/02/20 เงินปันผล 0.4164 บาท 01/10/18-30/09/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/02/19 - 08/02/19 28/02/19 เงินปันผล 0.8965 บาท 01/10/17-30/09/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/02/18 - 08/02/18 28/02/18 เงินปันผล 0.8476 บาท 01/10/16-30/09/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.settrade.or.th
หมายเหตุ : แสดงรายการปันผลของบริษัท 5 ปี ย้อนหลัง
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)