Career

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไออาร์ซี กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ
และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน

- Cost of living allowance - Annual bonus  - Medical allowance 
- Position allowance  - Provident fund  - Annual physical check-up 
- Transport service  - Social security fund - Uniforms 
- Diligence allowance - Annual holidays - Paid vacations
- Contribution for birth, marriage, and death - Annual salary increment - Perfect Attendance Bonus
- Retirement prize  - Over Time (OT) pay - Contribution for Natural Disasters
- Special price for tires and tubes - Patient Visit Gifts - Travelling allowance
- Off-house training allowance - Language literacy allowance  - Saving and Credit Cooperative Limited

Current Vacancies

Production Planning Chief

Properties

Responsibilities 
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการผลิตในบริษัท พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามแผนการผลิตของสายการผลิต 
- ประสานงานกับแผนกการตลาดเพื่อวางแผนการผลิตตามออเดอร์ 
- ปรับปรุงแผนการผลิตให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต 
- ควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บจ่ายคืนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ส่งมาจากลูกค้า 

Qualification

 • Bachelor or Master of Industrial Engineering
 • Male or Female, age between 21-28 years old
 • Computer literacy in MS.Office, SAP
 • Strong systematic and analytical thinking
 • Good command of written and spoken English
 • Fresh graduates are welcome

Site: Rangsit

Apply

พนักงานเทคนิค

Properties

Qualification:

- เพศชาย 
- อายุ 20-35 ปี 
- วุฒิการศึกษาปวส.ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างกล, ช่างยนต์,สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ 
- ประสบการณ์ 0-5 ปี 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

Site:

Rangsit, Wangnoi

Apply

System Analyst

Properties

Responsibilities:-

 • Develop and Improve system application and program in the Company
 • Project Planning/ scheduling
 • Preparing Weekly, Monthly of Project progress status reports
 • Support SAP Application
 • Improve SAP Application Efficiency
 • *Main IRC Wangnoi Site*


 

Qualifications:

 • Bachelor or higher of IT, Computer Science, MIS, System Engineering or related field
 • 2 – 6 years  experiences in System Analyst/ SAP Support
 • Understand System of Hardware and Network
 • Computer literacies in SAP, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable
 • Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible
 • Good command of English
 • Good Mathematical Skill
 • Able to work on Saturday (every other  Saturday)

Apply

Sr. Legal Chief

Properties

Responsibilities:-

 • Create and review contracts or agreements, terms and conditions for the company
 • Coordinate with government with related function
 • Take care about Business Law, Contract and other legal issues for business
 • Handle with intellectual property, trademark, corporate law
 • Other Legal tasks as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor or Master of Law
 • Minimum 3 years experience in legal function in corporate field
 • Experienced in drafting contract or agreement both Thai and English
 • Excellent command of English
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Knowledge in intellectual property would be an advantage
 • Strong Interpersonal, detail-oriented, Good personality
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point)

We offer an attractive salary and fringe benefits such as cost of living allowance, bonus, position allowance, foreign language allowance, medical allowance, provident fund etc. .

Interested persons: Please send application letter with full resume to:

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

258 Soi Rangsit - Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

Tel. 02-996-0890 Ext.151, 087-502-9600

Website : www.ircthailand.com

Apply

HR Trainer

Properties

Qualification :

-Male,age between 20 to 30 years.

-High Vocational in Production Technology, Machanical, Industrial Technology or related field.

-Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill.

- At least 0-2 years (experience in trainer of manufacturing or related fields)

- Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)

 

Site :

Rangsit

Apply

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) (ประจำรังสิต)

Properties

รายละเอียดงาน

- ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องวัด/ตรวจสอบการรักษา/ดูแลการซ่อมบำรุง

- วิเคราะห์ สรุปเกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นเเละรายงานผู้บังคับบัญชา

- ทำงานจันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เข้ากะได้

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20-29 ปี
 2. จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, เทคนิคไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
 3. สามารถทำงานเป็นกะได้
 4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 6. ขยัน มีความกระตือรือร้น สู้งาน
 7. ทำงานในวันหยุดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply
EMAIL HR recruit@ircthailand.com CONTACT HR +66 2996-0890 (Ext. 151, 385)