รับสมัครงาน

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไออาร์ซี กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ
และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน

- ค่าครองชีพ - เงินโบนัสประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน บุตรและคู่สมรส
- ค่าตำแหน่ง  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี 
- บริการรถรับ ส่ง   - กองทุนประกันสังคม - ชุดพนักงานประจำปี
- เบี้ยขยัน - วันหยุดประจำปี - สิทธิการลาพักร้อน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ - การปรับเงินเดือนประจำปี - เงินรางวัลแก่พนักงานดีเด่นไม่ขาด ลา มาสาย
- รางวัลเกษียณการทำงาน - ค่าล่วงเวลา(โอที) - การช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- ยางนอก ยางใน ราคาพิเศษ - ของเยี่ยมไข้ - ค่าเดินทาง
- เบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมภายนอก - ค่าภาษาต่างประเทศ
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก การสมรส พนักงานเสียชีวิต รวมถึงคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาเสียชีวิต 

ตำแหน่งงานว่าง ในปัจจุบัน

Production Planning Chief

คุณสัมบัติ

Responsibilities 
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการผลิตในบริษัท พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามแผนการผลิตของสายการผลิต 
- ประสานงานกับแผนกการตลาดเพื่อวางแผนการผลิตตามออเดอร์ 
- ปรับปรุงแผนการผลิตให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต 
- ควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บจ่ายคืนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ส่งมาจากลูกค้า 
 

Qualification

 • Bachelor or Master of Industrial Engineering
 • Computer literacy in MS.Office, SAP
 • Strong systematic and analytical thinking
 • Good command of written and spoken English
 • Fresh graduates are welcome

Site: Rangsit

กรอกใบสมัคร

พนักงานเทคนิค

คุณสัมบัติ

Qualification:

- เพศชาย 
- อายุ 20-35 ปี 
- วุฒิการศึกษาปวส.ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างกล, ช่างยนต์,สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ 
- ประสบการณ์ 0-5 ปี 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

Site:

Rangsit, Wangnoi

กรอกใบสมัคร

System Analyst

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

 • Develop and Improve system application and program in the Company
 • Project Planning/ scheduling
 • Preparing Weekly, Monthly of Project progress status reports
 • Support SAP Application
 • Improve SAP Application Efficiency


 

Qualifications:

 • Bachelor or higher of IT, Computer Science, MIS, System Engineering or related field
 • Understand System of Hardware and Network
 • Computer literacies in SAP, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable
 • Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible
 • Good command of English
 • Good Mathematical Skill
 • Able to work on Saturday (1-2 Saturday / Month)

กรอกใบสมัคร

Legal Chief

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

 • Create and review contracts or agreements, terms and conditions for the company
 • Coordinate with government with related function
 • Take care about Business Law, Contract and other legal issues for business
 • Handle with intellectual property, trademark, corporate law
 • Other Legal tasks as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor or Master of Law
 • 2 - 4 years experience in legal function in corporate field
 • Experienced in drafting contract or agreement both Thai and English
 • Excellent command of English
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Knowledge in intellectual property would be an advantage
 • Strong Interpersonal, detail-oriented, Good personality
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point)
 • Be able to work on Saturday (One or Two Satuday per Month)

We offer an attractive salary and fringe benefits such as cost of living allowance, bonus, position allowance, foreign language allowance, medical allowance, provident fund etc. .

Interested persons: Please send application letter with full resume to:

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

258 Soi Rangsit - Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

Tel. 02-996-0890 Ext.151, 087-502-9600

Website : www.ircthailand.com

กรอกใบสมัคร

HR Trainer

คุณสัมบัติ

Qualification :

-Male,age between 20 to 30 years.

-High Vocational in Production Technology, Machanical, Industrial Technology or related field.

-Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill.

- At least 0-2 years (experience in trainer of manufacturing or related fields)

- Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)

 

Site :

Rangsit

 

กรอกใบสมัคร

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

คุณสัมบัติ

รายละเอียดงาน

- ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องวัด/ตรวจสอบการรักษา/ดูแลการซ่อมบำรุง

- วิเคราะห์ สรุปเกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นเเละรายงานผู้บังคับบัญชา

- ทำงานจันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เข้ากะได้

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20-29 ปี
 2. จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, เทคนิคไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
 3. สามารถทำงานเป็นกะได้
 4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 6. ขยัน มีความกระตือรือร้น สู้งาน
 7. ทำงานในวันหยุดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่

รังสิต

กรอกใบสมัคร
EMAIL HR recruit@ircthailand.com CONTACT HR +66 2996-0890 (Ext. 151, 385)