ผลิตภัณฑ์ของเรา

Cover Rubber

ยางครอบกันฝุ่น/น้ำ

Socket Body

ยางขั้วหลอดไฟ

Rubber Seat

ยางหุ้มขอบเบาะ

Cover

ยางครอบกันฝุ่น/น้ำ

Grommet

ยางร้อยสายไฟ

Guide Chain

สะพานโซ่ราวลิ้น

Chain Guard

สะพานโซ่ราวลิ้น

Vale comp Inlet

ปะเก็นยางฝาครอบวาล์ว

Roller

ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น

Sprocket

สเตอร์หน้า

O-ring

ยางโอริง

Float

ลูกลอยถังน้ำมัน

Pealing Fuel

ยางรองฝาถังน้ำมัน

Rubber Bush

ยางกันสะเทือน

ลูกค้าของเรา