ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด 16 มิถุนายน 15:00:042567


ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

28

กุมภาพันธ์ 2567

วันจ่ายปันผล

08

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)

29

มกราคม 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

08

ธันวาคม 2566

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (XM)


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)