ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด 11 ธันวาคม 21:42:202566


ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

28

กุมภาพันธ์ 2566

วันจ่ายปันผล

08

กุมภาพันธ์ 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD)

30

มกราคม 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

08

ธันวาคม 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM)


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)