ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 22 ตุลาคม 2564 03:19:52
17.30 ราคาล่าสุด
+0.20 (+1.17%) เปลี่ยนแปลง (%)
17.30 ราคาเปิด
17.10 ราคาปิดก่อนหน้า
69,550 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.48 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2563

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts