ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564 23:36:59
18.20 ราคาล่าสุด
+0.20 (+1.11%) เปลี่ยนแปลง (%)
18.00 ราคาเปิด
18.00 ราคาปิดก่อนหน้า
7,503 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.06 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2563

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts