ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 25 มิถุนายน 2562 23:26:49
18.30 ราคาล่าสุด
+0.30 (+1.67%) เปลี่ยนแปลง (%)
18.10 ราคาเปิด
18.00 ราคาปิดก่อนหน้า
11,601 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.33 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2561

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive & Motorcycle Elastomer Products

Passenger car, Pickup/Truck
and Motorcycle

MOTORCYCLE

TIRES and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts