ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 26 มกราคม 2565 19:07:09
18.70 ราคาล่าสุด
-0.20 (-1.06%) เปลี่ยนแปลง (%)
18.70 ราคาเปิด
18.90 ราคาปิดก่อนหน้า
206,203 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.68 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

แบบ 56-1 One Report 2564

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts