ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2563 00:00:00
14.70 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00) เปลี่ยนแปลง (%)
- ราคาเปิด
14.70 ราคาปิดก่อนหน้า
- ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18.85 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts