ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2563 03:19:53
13.50 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00%) เปลี่ยนแปลง (%)
13.60 ราคาเปิด
13.50 ราคาปิดก่อนหน้า
113,858 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.85 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts