ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 07 เมษายน 2563 00:00:00
10.30 ราคาล่าสุด
+0.40 (+4.04) เปลี่ยนแปลง (%)
- ราคาเปิด
10.30 ราคาปิดก่อนหน้า
- ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.77 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts