ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2562 00:30:12
17.80 ราคาล่าสุด
-0.10 (-0.56%) เปลี่ยนแปลง (%)
17.90 ราคาเปิด
17.90 ราคาปิดก่อนหน้า
9,421 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.26 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2561

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts