ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 05 ธันวาคม 2562 00:30:01
15.10 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00%) เปลี่ยนแปลง (%)
15.20 ราคาเปิด
15.10 ราคาปิดก่อนหน้า
1,507 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18.13 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2561

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts