ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 23 ตุลาคม 2563 03:20:01
11.70 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00%) เปลี่ยนแปลง (%)
11.70 ราคาเปิด
11.70 ราคาปิดก่อนหน้า
38,600 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.29 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts