ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564 22:34:14
17.10 ราคาล่าสุด
+0.20 (+1.18%) เปลี่ยนแปลง (%)
17.10 ราคาเปิด
16.90 ราคาปิดก่อนหน้า
88,717 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.55 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2563

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts