ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ >
ติดต่อนักวิเคราะห์


KINGSFORD SECURITIES PCL.

Name:  Mr. Nopporn Chaykaew 
E-mail:  nopporn.ch@kfsec.co.th  
Tel:  02-829-6999 

  

+

KINGSFORD SECURITIES PCL.

Name:  Mr. Nopporn Chaykaew 
E-mail:  nopporn.ch@kfsec.co.th  
Tel:  02-829-6999 

  

+


ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED (ASPS)

Name:  Ms. Nuanpun Noiruchchukorn
E-mail:  nuanpun@asiaplus.co.th 
Tel:  02-680-1111, 02-285-1666, 02-258-1888

  

+

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED (ASPS)

Name:  Ms. Nuanpun Noiruchchukorn
E-mail:  nuanpun@asiaplus.co.th 
Tel:  02-680-1111, 02-285-1666, 02-258-1888

  

+


FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (FSS)

Name:  Ms. Jitra
  Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.
E-mail:  jitra.a@fnsyrus.com
Direct line:  66-2646-9820

  

+

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (FSS)

Name:  Ms. Jitra
  Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.
E-mail:  jitra.a@fnsyrus.com
Direct line:  66-2646-9820

  

+


Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

Name:  Mr. Thakol Banjongruck
  Assistant Vice President
Research Department
E-mail:  thakol.b@yuanta.com
Tel:  026802931
Fax: 022042807
Mobile:   0897707951

  

+

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

Name:  Mr. Thakol Banjongruck
  Assistant Vice President
Research Department
E-mail:  thakol.b@yuanta.com
Tel:  026802931
Fax: 022042807
Mobile:   0897707951

  

+


KRUNGSRI SECURITIESPUBLIC COMPANY LIMITED (KSS)

Name:  Mr. Worrapong Tuntiwutthipong
E-mail:  worrapongtuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
Tel:  02-659-7000 Ext. 5016

  

+

KRUNGSRI SECURITIESPUBLIC COMPANY LIMITED (KSS)

Name:  Mr. Worrapong Tuntiwutthipong
E-mail:  worrapongtuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
Tel:  02-659-7000 Ext. 5016

  

+


KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED (KTBST)

Name:  Mr. Amnart Ngosawang 
E-mail:  amnart.n@ktbst.co.th 
Tel:  02-648-1125 

  

+

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED (KTBST)

Name:  Mr. Amnart Ngosawang 
E-mail:  amnart.n@ktbst.co.th 
Tel:  02-648-1125 

  

+


MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC. (MBKET)

Name:  Ms.Surachai Pramualcharoenkit
E-mail:  surachai.p@maybank-ke.co.th 
Tel:  02-658-6300 Ext. 1470

  

+

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC. (MBKET)

Name:  Ms.Surachai Pramualcharoenkit
E-mail:  surachai.p@maybank-ke.co.th 
Tel:  02-658-6300 Ext. 1470

  

+


PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (PST)

Name:  Ms. Ornmongkol Tantitanatorn
E-mail:   ornmongkolt@phillip.co.th 
Tel:  02-635-1700 Ext. 491

  

+

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (PST)

Name:  Ms. Ornmongkol Tantitanatorn
E-mail:   ornmongkolt@phillip.co.th 
Tel:  02-635-1700 Ext. 491

  

+


BUALUANG SECURITY

Name:  Mr. ธนัท พจน์เกษมสิน
E-mail:   thanat.poj@bualuang.co.th 
Tel:  02-862-9229

  

+

BUALUANG SECURITY

Name:  Mr. ธนัท พจน์เกษมสิน
E-mail:   thanat.poj@bualuang.co.th 
Tel:  02-862-9229

  

+


KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (KGI)

Name:  Mr. Pathompol Laowirayasak
E-mail:   pathompoll@kgi.co.th 
Tel:  02-658-8888 Ext. 8855

 

+

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (KGI)

Name:  Mr. Pathompol Laowirayasak
E-mail:   pathompoll@kgi.co.th 
Tel:  02-658-8888 Ext. 8855

 

+สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)