ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ >
บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์


หัวข้อ
12 กุมภาพันธ์ 2559
Equity Talk 1Q 59 Results Note by Asia Plus Securities
ผู้วิเคราะห์ : ASP
23 ธันวาคม 2558
Equity Talk 3Q 58 Results Note by Asia Plus Securities
ผู้วิเคราะห์ : ASP
27 พฤศจิกายน 2558
Equity Talk 3Q 58 Results Note by Asia Plus Securities
ผู้วิเคราะห์ : ASP
26 พฤศจิกายน 2558
ปันผลดี PE ต่ำ
ผู้วิเคราะห์ : KGI
26 พฤศจิกายน 2558
ตลาดส่งออกช่วยหนุนยอดผลิตรถเดือน ต.ค.โต 4%
ผู้วิเคราะห์ : KKtrade
07 ตุลาคม 2558
ราคาวัตถุดิบลด หนุนกำไร 4Q58 เติบโตโดดเด่น
ผู้วิเคราะห์ : KKtrade
22 กันยายน 2558
Auto Sector
ผู้วิเคราะห์ : KKtrade
09 กันยายน 2558
Auto Sector
ผู้วิเคราะห์ : KKtrade
13 สิงหาคม 2558
3Q58 กำไรเติบโต สวนกระแสตลาดรถซบเซา
ผู้วิเคราะห์ : KKTrade
24 มิถุนายน 2558
Auto Sector พ.ค.ส่งออกสะดุด รอฟื้นครึ่งปีหลัง
ผู้วิเคราะห์ : KKTrade
14 พฤษภาคม 2558
Equity Talk: 2Q 58 Results Note by Asia Plus Securities
ผู้วิเคราะห์ : ASP
05 พฤษภาคม 2558
ทิศหุ้น (Stock of the Month) By Krungsri Securitie
ผู้วิเคราะห์ : KSS
04 เมษายน 2558
ทิศหุ้น by Krungsri Securities
ผู้วิเคราะห์ : KSS
27 มีนาคม 2558
Equity Talk IRC Analyst Meeting by Asia Plus Securities
ผู้วิเคราะห์ : ASP
27 มีนาคม 2558
Company Update IRC by Krungsri Securities
ผู้วิเคราะห์ : KSS
25 มีนาคม 2558
Sector Update by Krungsri Securities
ผู้วิเคราะห์ : KSS
16 กุมภาพันธ์ 2558
Equity Talk 1Q 58 Results Note by Asia Plus Securities
ผู้วิเคราะห์ : ASP
วันที่ บทวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์
12 กุมภาพันธ์ 2559 Equity Talk 1Q 59 Results Note by Asia Plus Securities ASP
23 ธันวาคม 2558 Equity Talk 3Q 58 Results Note by Asia Plus Securities ASP
27 พฤศจิกายน 2558 Equity Talk 3Q 58 Results Note by Asia Plus Securities ASP
26 พฤศจิกายน 2558 ปันผลดี PE ต่ำ KGI
26 พฤศจิกายน 2558 ตลาดส่งออกช่วยหนุนยอดผลิตรถเดือน ต.ค.โต 4% KKtrade
07 ตุลาคม 2558 ราคาวัตถุดิบลด หนุนกำไร 4Q58 เติบโตโดดเด่น KKtrade
22 กันยายน 2558 Auto Sector KKtrade
09 กันยายน 2558 Auto Sector KKtrade
13 สิงหาคม 2558 3Q58 กำไรเติบโต สวนกระแสตลาดรถซบเซา KKTrade
24 มิถุนายน 2558 Auto Sector พ.ค.ส่งออกสะดุด รอฟื้นครึ่งปีหลัง KKTrade
14 พฤษภาคม 2558 Equity Talk: 2Q 58 Results Note by Asia Plus Securities ASP
05 พฤษภาคม 2558 ทิศหุ้น (Stock of the Month) By Krungsri Securitie KSS
04 เมษายน 2558 ทิศหุ้น by Krungsri Securities KSS
27 มีนาคม 2558 Equity Talk IRC Analyst Meeting by Asia Plus Securities ASP
27 มีนาคม 2558 Company Update IRC by Krungsri Securities KSS
25 มีนาคม 2558 Sector Update by Krungsri Securities KSS
16 กุมภาพันธ์ 2558 Equity Talk 1Q 58 Results Note by Asia Plus Securities ASP
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)