การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
18 มกราคม 2561 16:01

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

212.17 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

77.44 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 302.94 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
0.00 กิโลวัตต์
60.56 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
338.49 กิโลวัตต์/ชม.
338.49 กิโลวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
77.67 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด