การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
09 สิงหาคม 2560 14:08

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

165.17 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

60.29 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 235.83 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
14.78 กิโลวัตต์
100.37 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
958.89 กิโลวัตต์/ชม.
28.21 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
60.46 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด