การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
28 มีนาคม 2562 11:03

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

248.54 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

90.72 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 345.77 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
14.06 กิโลวัตต์
18.42 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
2.70 เมกกะวัตต์/ชม.
6.12 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
90.99 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2561    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด