การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
02 เมษายน 2561 13:04

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

236.40 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

86.29 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 337.53 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
4.99 กิโลวัตต์
40.17 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
945.86 กิโลวัตต์/ชม.
6.73 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
84.08 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด