การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

IRC ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566