กิจกรรม

IRC ได้รับ “รางวัลระดับเหรียญทอง” จากการนำเสนอผลงาน QCC ในงาน International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) ครั้งที่ 48 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


บริษัทฯ ได้รับ “รางวัลระดับเหรียญทอง” จากการนำเสนอผลงาน QCC ในงาน International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) ครั้งที่ 48 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566