กิจกรรม

กิจกรรม IRC - DID RIDE FOR LIFE จังหวัด นครราชสีมา

ดาวน์โหลด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย" ด้วยการสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจร รวมทั้งร่วมสนับสนุนหมวกกันน๊อคและยางรถจักรยานยนต์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ตลอดจนมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558