ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

ดร.อรรชกา มอบประกาศนียบัตรโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้า เพื่อประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –21/07/2017

อ่านต่อได้ที่ > http://www.most.go.th/main/th/news/executive-news/item/6611-most_6611