ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

'ไอ อาร์ ซี' หนุนยางพารา พัฒนาลานอเนกประสงค์ ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดี

The Bangkok Insight : 4 มีนาคม 2563

https://www.thebangkokinsight.com/302734/