ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

ไออาร์ซี ฉลอง 50 ปี ตอบแทนสังคมไทย เปิด “โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe” ทั่วประเทศ

Auto Thai style : 3 มีนาคม 2563

อ่านต่อได้ที่ >http://www.autothaistyle.com/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-50-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA/