ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

IRC ลงทุน 500 ล้านบาท ปรับสายการผลิตเป็น Smart Factory

Siamturakij News - 28/03/2564

อ่านต่อได้ที่ > https://www.siamturakij.com/news/36159-IRC-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-500-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-Smart-Factory