ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

“ก.วิทย์ฯ จับมือเอกชนพัฒนายางรองรางรถไฟจากยางพารา แก้ปัญหาราคาตกต่ำ”

http://isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/39017-thaireform030658.html < กดอ่าน