ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

“ก.วิทย์ฯ จับมือเอกชน ร่วมแก้วิกฤติยางพารา ดันผลงานวิจัยของคนไทยพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติแผ่นยาง” (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4627-2015-06-03-07-17-40.html < กดอ่าน