ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ฉลองความสำเร็จ 10 ล้าน ชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “IRC” นำคณะผู้บริหาร และพนักงานไออาร์ซี เข้าร่วมงานประกาศความสำเร็จของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันยาวนานถึง 10,000,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย