ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Award 2021

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ “IRC” ได้รับ 'รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Award 2021' ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

รางวัลนี้จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในประเทศเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในสาขาต่างๆ 

นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้