ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับ “รางวัล Golden Award ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize”

บริษัทฯ ได้รับ “รางวัล Golden Award ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize” จากการนำเสนอผลงาน QCC ในงาน Thailand Quality Prize 2023 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566