ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 จากกระทรวงแรงงาน


บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566