ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566