ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC integrity Awards) ครั้งที่ 11 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC integrity Awards) ครั้งที่ 11 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566