ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์


บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566