ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ

ดาวน์โหลด

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด นำโดยประธานกรรมการ, นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล เข้าร่วมแสดงและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นรองรางรถไฟเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยางอัดเม็ดเพื่อปูพื้นสนามกรีฑาตามแผนงานของรัฐบาล รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพพัฒนาจากยางพารา อาทิ ยางกันชนท่าเรือ (Fender) ต่อคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

อันมีผลต่อการสนับสนุนจากรัฐบาลในโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่กล่าวมา

 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559