ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี2559

ดาวน์โหลด

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารและ
ทำความเข้าใจกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ผลประกอบการและทิศทางที่บริษัทฯ จะมุ่งไปในอนาคต

สำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะรับชมหรือรับข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย หรือชมเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ www.set.or.th/oppday และ www.settrade.com/oppday