ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และ นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ประธานบริหาร บริษัท อีโนเว   รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IRC) พร้อม นายโคจิ ยามาอุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด (ITTC) ร่วมลงนามในสัตยาบรรณความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับ นายบรรพจน์ ยังเจริญ ประธาน และนางแฉล้ม บุญประกอบ รองประธาน สหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไอ.อาร์.ซี.ที พร้อมด้วยบริษัทในกลุ่ม ไออาร์ซีที ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด (IAR) บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (KIN) บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด (ITTC) และ บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด (TIC) ทั้งนี้พิธีการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าเสาธง บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองนโยบายและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล ยังมีความมุ่งหวังที่จะให้ชาวไออาร์ซีที เป็น Active Citizens กล่าวคือ เป็นพลเมืองตื่นรู้ที่จะต้องตื่นตัว ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น รวมไปถึงรู้ทันปัญหาคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ มีพนักงานของบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ร่วม 3,000 คน โดยประมาณ แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อนำบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายองค์กรอย่างยั่งยืน