ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบลู่ลานกรีฑา สนามกีฬายางพาราต้นแบบ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

ดาวน์โหลด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติตามนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ เพื่อช่วยแก้วิกฤติปัญหายางค้างสต๊อกและราคาที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งมอบลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพฯ

 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558