ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “IRC” และบริษัทในเครือ IRCT ได้แก่ บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด “ITTC” และ บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด “TIC” นำโดยนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง