การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โครงการมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Oxygen)

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) และบจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง High Flow ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อร่วมใจสู้วิกฤต COVID-19 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 64 คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลและทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง High Flow ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานรับมอบ

ทั้งนี้ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง High Flow  ทั้ง 16 เครื่อง ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น