การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

IRC มอบลานสนามอเนกประสงค์จากผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-pafe โครงการ 50 ปี 50 สนาม

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ 50 ปี 50 สนาม มอบลานสนามอเนกประสงค์จากผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-pafe ให้กับพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้มอบลานอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านสบฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 และให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566