ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

กิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันจ่ายปันผล

-

07 กุมภาพันธ์ 2562

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD date)

-

29 มกราคม 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ไออาร์ซี วังน้อย

สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)