ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

กิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2565

วันจ่ายปันผล

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

08 กุมภาพันธ์ 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD)

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

28 มกราคม 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)