ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ร่วมแชร์มุมมอง นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

IRC ร่วมแชร์มุมมอง นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์, 02 สิงหาคม 2561

โครงการทวิภาคี IRC ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา

โครงการทวิภาคี IRC ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์, 30 พฤษภาคม 2559

การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2558

การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์, 26 พฤศจิกายน 2558